61 286 25 20  
gokkrzykosy@interia.pl

63-024 Krzykosy
ul. Głowna 27

Krystian

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach, 63-024 Krzykosy ul. Główna 27, oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach, 63-024 Krzykosy ul. Główna 27
 2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem :61 286 25 20 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając,
  e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na placówce obowiązków prawnych związanych z działalnością kulturalną mieszkańców gminy Krzykosy, realizacji umów zawartych z kontrahentami i uprzednio otrzymanej zgody – ustawa z dnia 25 października 2001 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom z którymi Administrator podpisał stosowne umowy oraz organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.